2204 Austin Street Houston, Texas 77004 713-522-2238